Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
啪! 啪啪
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 啪!
[pa1] (霸!) (غورځيدل);(غورځيدنه);ارغوچېدل;ترپ کول;ترپكى;ترپل;ترپلل;ترپله;توښم;ټوپ;ټوپ ورتنه;ټوپ وهل;ځوابول;خېز اچول;خېزوهل;دانګ;دانګل;دانګنه;دربنجكى;درېغول;دنګل;ډډه کول;غور ځنګ More…
[pa1 pa1 sheng1] (霸霸羘) (لكه دميز پوښ څنډه چه كښته راځړيږى);بسته;بېره;پنجره;پنيز;څمولوونکی;ځوړنده ټوټه;ډار;رپېدل;سرپی;وهل;سرپېدل;سرپول;ځان More…