Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
喉咙 喉头 喉总 喉痧 喉音
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[hou2 long2 de5] (筹腣) تالوييز;حلقى;حلقي;ستونيز;کوچنۍ ژبيز
[hou2 tou2 gai4] (筹繷籠) (بلعى);په وخت كې وچه مرۍ بندوى;دتنفس لارى هغه برخه چه دتېرولو;كمكۍ ژوبۍ;وړه ژبه
3. 喉总称
[hou2 zong3 chen4] (筹羆嘿) لېمه;ي
4. 喉痧
[hou2 sha1] (筹诏) سکارلاتين
5. 喉音字
[hou2 yin1 zi4] (筹) تالوييز;حلقى;حلقي;ستونيز;کوچنۍ ژبيز