Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[die2] (炽) ګړوبړ;بک;(دسړو په اثر);تقرير کول;خبرې;دزامې كړپېار;دغاښو چيچل;صحبت کول;قړتې;کړتې;کړتې کول;هغه خبرې چه بى فكره ژرژر كيږى;ټرټر;کړته;ګړبړ;ګړب ګړوب;چرکی;هيرۍ;قال;ټټه;جق جق;چغ چغ;چر;کتي More…