Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
喜剧 喜悦 喜鹊
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 喜剧
[xi3 ju4] (尺粿) کميدي;کومېدي;يوه ډرامه يا كيسه چه لږو ډېرخندا را وستو نكى وى او په خوا شالى پاى ته رسيږى;کمېدي
[xi3 ju4 pian4] (尺粿) کميدي;کومېدي;يوه ډرامه يا كيسه چه لږو ډېرخندا را وستو نكى وى او په خوا شالى پاى ته رسيږى;کمېدي
3. 喜悦
[xi3 yue4] (尺) اعتلأ;بړبړ;جذبات;درناوى;ستاينه;سر لوړى;هلهله;سرلوړي;صِفت;لمانځنه
4. 喜悦
[xi3 yue4] (尺) خوښي;ښادېدنه;دربلۍ;ابتهاج;آغې;اننده;اوښۍ;پووې;تفنن;جم و جوش;حظ;خشالي;خوښى ښادى;خوښى كول;خوشالتيا;خوشالى;خوشالى راوړونكى;خوشالى More…
5. 喜鹊
[xi3 que4] (尺腘) اوګبۍ;داسې كلچه چې غوښه يا ميوه وركې ګډه وي;دټايپ تورى ګډوډول;سنبوسه;ګډوډ ټايپ;ګيږ كه;كيشكره