Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
喷出 喷发 喷嚏 喷回 喷射 喷水 喷油 喷溅 喷灌 喷火 喷管 喷粉 喷红 喷著 喷鼻
喷出 喷出水
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 喷出
[pen1 chu1] (糛) (لكه نرخ);ترنځۍ;څلګه;څلکه;خوټېدل;داره;داره کول;داره وهل;دارې وهل;دنرخ جګېدنه;رندکه;شوترکي;غوزي;ناڅاپه جګېدل;ناڅاپه چټكي;ناڅاپي هڅه كول;لاڼی;پاشل;شړول;شيندل;پوږ;شترکه
[pen1 chu1 shui3 mo4 de5 ren2] (糛猨) پوژوهونى;شيندونكى;پوږلی;ګن