Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
嚎哭
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[hao2 ku1 de5] (纙) وهير;انګولا;انګيا;بغاره;بوغاره;پړنګا;تعزيت;ژړا;ژړاند;سوره;سورې;سونګټ;سونګن;واويلا;نوحه;ژړېده;شېون;سانده;ټغ