Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
囚室 囚犯 囚禁
囚室
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 囚室
[qiu2 shi4] () زندان;جېل;بندي خانه;اړتون;بغره;بندي کول;بنديخانه;بي بي حوا;تواره;توقیفخانه;ټوکه;جوګړ;جونګړه;جېلخانه;جيل;حبس کول;حبسول;زنداني More…