Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
囚室 囚犯 囚禁
囚犯工
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[qiu2 fan4 gong1 chang3] (デ紅) (امريكايي اصطلاح);(هغه موسسه چې دكاروړ سوالګر په كار اچوي);انګريزى اصطلاح);دار التاديبد معمولي مجرمانو داصلاح كولو زندان;دارالتاديب;دارالمساكين;مرستون