Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
回击 回到 回响 回声 回复 回头 回归 回执 回擊 回旋 回条 回来 回笼 回答 回绝 回转
回执
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 回执
[hui2 zhi2] (磅) رسليک;چيټۍ;درسيدپاڼه;رسول;رسيد;رسيدنه;سند;سندول;مقبوض;لاسوندی;تحصيل;دستخط;قبض;حصول;تلقي;قبولي;تسليمېده;راتله