Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
国内 国务 国君 国境 国外 国宴 国家 国徽 国有 国歌 国民 国王 国立 国营 国葬 国都 国际
国君
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 国君
[guo2 jun1] (瓣) شهريار;باچا;بادشاه;پاچا;پادشا;ټولواک;ټولواکی;سلطان;واک لرونکی;واکمن;واکوال;حکمدار;امپراتور;ټولواك;ملِكه