Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
图书 图元 图利 图架 图标 图版 图示 图签 图腾 图解 图谋
[tu2 shu1 shi4] (瓜) کتب خانه;(كتابخانه);كتابتون;کتابتون;کتابځی;کتابخانه
3. 图书管理员
[tu2 shu1 guan3 li3 yuan2] (瓜恨瞶) کتابدار;كتابدار
4. 图书馆
[tu2 shu1 guan3] (瓜繻) کتب خانه;(كتابخانه);كتابتون;کتابتون;کتابځی;کتابخانه
5. 图书馆学
[tu2 shu1 guan3 xue2] (瓜繻厩) څانګيز
6. 图元
[tu2 yuan2] (瓜じ) ابتدايي;اصلي;بدوى;بدوي;بربر;بربري;پخوانى;ساده;سارانی;قديمي;لرغونى;ابتدائي;عهد;لمړنی ◊ [tu2 yuan2] (瓜じ) More…
7. 图利的
[tu2 li4 de5] (瓜) اجير;په پيسو نيول شوي عسكر;خود غرضه;دپيسو;ذينفع;علاقه لرونکی;علاقه مند;كرايي;مزدوراجير;منفعت جو;نفساني;اجيرعسكر;په پيسو كرايه شوى يا اخيستل شوى عسكر;تالي څټى
8. 图架
[tu2 jia4] (瓜琜) د رسامۍ دړه;دنقاشى دتا بلو اېښودلو چو كاټ
9. 图标
[tu2 biao1] (瓜夹) تصوير;تمثال;يادګارى مجسمه
10. 图版
[tu2 ban3] (瓜) پشقاب;غاب;( پليټ );( قاب );بشقاب;پرېچ;پړاخ;پلګ;پېشقاب;پيت;تخته;تخته ګۍ;تلبر;تينګړی;تینګړی;جیوه کول;چاپړاخ;حکاکي;خاګينه;خړاسی;دچاپ كليشه;دړه;دسرواو سپينو لوښي;دښيښې;دمصنوعي More…
11. 图示的
[tu2 shi4 de5] (瓜ボ) انځور شوی;انځوريز;تصويري;عكسي;مصور
12. 图签
[tu2 qian1] (瓜帽) تصوير;تمثال;يادګارى مجسمه
13. 图腾
[tu2 teng2] (瓜乃) هغه ژوى يا بوټى چې لرغونو قبيلو به خپل نسب پورې تاړه
14. 图解的
[tu2 jie3 de5] (瓜秆) په خطوطو ښول شوى;ګرافيك
15. 图解说明
[tu2 jie3 shuo1 ming2] (瓜秆弧) تشريح;تصويرول;تمثيلول;څرګندول;زرلي کول;سنګارول;كول;مصوركول
16. 图谋
[tu2 mou2] (瓜垦) اختراع;پلان;تخنيكى اّلات;تدابير;تدبير;دستګاه;نخشه;آله;مرفق