Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
圆凿 圆周 圆圆 圆屋 圆形 圆材 圆珠 圆球 圆盘 圆石 圆锥
圆材
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 圆材
[yuan2 cai2] (蛾) غله;( دكوندوپه بڼه);احمق;بېته;پتله;تير;ټيغ;جیتی;چارتراش;دروند;دسعت سنجولو اله;دسفر يادداشتو نه ليكنه;دفتر;دكښتى سفر ليك;دونو وهل;سټه;سجل;سفر نامه;غير More…