Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
圈状
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[juan4] (伴) بزغۍ;چټل ځاى;خوګغالی;دڅوګانو شپول;غوايلمې;غولنګۍ;غولنكى;غولنه
[quan1 zhuang4 wu4] (伴) حلقه;خند;دايره;ګانکړ;ګړګۍ;كړى;ګېره;کانون;کړۍ;ليندۍ;غورغۍ;کنګړ;لينده