Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
在… 在上 在下 在世 在什 在何 在其 在前 在北 在后 在在 在地 在外 在室 在心 在押 在教 在旁 在暗 在未 在楼 在此 在脚 在行 在车 在远 在附 在马 在高
在世
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 在世
[zai4 shi4] () اوسېدنه;حيات;دژوندون وسايل;ذيروح;روزګار;زندګي;زيست;ژواک;ژوند;ژوند و ژواک;ژوندون;ژوندى;ژوندى شى;ژوندی;ساکښ;ساه کښ;سکونت;عمر;معيشت;هستوګنه;هستوګه;استوګن;زنده More…