Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
在… 在上 在下 在世 在什 在何 在其 在前 在北 在后 在在 在地 在外 在室 在心 在押 在教 在旁 在暗 在未 在楼 在此 在脚 在行 在车 在远 在附 在马 在高
在外
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 在外
[zai4 wai4] () ( يسبتا );باندېنی;بهرنى;خارجه;خارجي;دباندنې;دباندې;غير;هاخواته;وتلى;يوڅه دباندې;بهرنی;اړخيز;سرسري
2. 在外
[zai4 wai4] () (عاري);بدون;بغير;بهر;بې;بې څه;بې له;بېل;پرته;جلا;ځانله;خالي;د باندې;دباندې;سوا;غير;ګوښى;وچ په وچه;ورچنې;يوازې;سامبولی;بلا;سرکنده;پرته له ◊ [zai4 wai4] () More…