Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
圩垸 圩子
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[wei2] () (په تيره بيا هغه بند چه په ها لنډ كي يې دسيند داوبو په مقابل كې جوړوى او په دى تو ګه له سيندل څخه مځكه لا سته را More…
2. 圩垸
[wei2 yuan4] (裄) (په تيره بيا هغه بند چه په ها لنډ كي يې دسيند داوبو په مقابل كې جوړوى او په دى تو ګه له سيندل څخه مځكه لا سته را More…
3. 圩子
[wei2 zi4] () (په تيره بيا هغه بند چه په ها لنډ كي يې دسيند داوبو په مقابل كې جوړوى او په دى تو ګه له سيندل څخه مځكه لا سته را More…