Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
坏了 坏事 坏人 坏处 坏心 坏批 坏死 坏的 坏透
坏批评
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[huai4 pi1 ping2] (胊у蝶) بدنامى بد خويى;بې آبرويي;بې آبي;بې اعتبارې;بې اعتباري;بې اهميتى;تور مخی;تورمخي;رسوايى;سپك تيا;سر ټيټی;سرتوري;کوز ګوري