Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
坐下 坐力 坐困 坐垫 坐标 坐满
坐满的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zuo4 man3 de5] (Г骸) ټانټوبۍ;اتمبار;ازدحام;الغاوتلغاو;اندېرۍ;انډېرۍ;بامبيڼ;برياله;بهير;بيروبار;پنډو;پنډېدل;تپ;ترنډۍ;تورتيپ;ټم ټيلا;جم و More…