Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
坐下 坐力 坐困 坐垫 坐标 坐满
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 坐下
[zuo4 xia5] (Г) کښېناستل;کښېنول;کونه اېښودل;کېنول;کښېنستل
2. 坐力
[zuo4 li4] (Г) پر شا کېدل;پشاتر لل;په څټ كيدل;په څټ كيدنه;په څټ کېدل;په شادنګل;په شادنګنه;په شاستنيدنه;په شاغورزيدل;په شاغورزيدنه;په شاكيدنه;ترشاكيدل;شا ته بوول;شا ته پورې وهل;شا ته More…
3. 坐困
[zuo4 kun4] (Г) زنداني;قيدي;ګرفتار;منحصر;نظربند
4. 坐垫
[zuo4 dian4] (Г乖) ګډېلۍ;بالښت;پشتي;څنګ واښی;څنګوېږدی;دبليارډ دمېزدننى استر;ډډۍ;ژوبلور;سرويږد;ګدۍ;ګړبوزی;کوربچه;متکا;بالښتک ◊ [zuo4 dian4] (Г乖) ګډېلۍ;بالښت;پشتي;څنګ More…
5. 坐标
[zuo4 biao1] (Г夹) انسجام;انسجام وركول;برابر;پريڼ;سمول;کورديناسيون;منسجم;منسجمول;منظم;منظم كول;هماهنګول;همرتبه;تطبيقول;برابرول;تنظيمول;غږملول;همرتبه كول;همغږول
6. 坐满的
[zuo4 man3 de5] (Г骸) ټانټوبۍ;اتمبار;ازدحام;الغاوتلغاو;اندېرۍ;انډېرۍ;بامبيڼ;برياله;بهير;بيروبار;پنډو;پنډېدل;تپ;ترنډۍ;تورتيپ;ټم ټيلا;جم و More…