Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
坦克 坦率 坦白
坦率地
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[tan3 shuai4 de5] (㈱瞯) بډبول;برابر;بې پردې;بې ځنډه;بېدرنګه;په لاس;پوست کنده;تورت;ټک په ټک;ټک له ټکه;ځيږ;دستي په دستي;دفعتاً;دم په دستي;دمدستي;رټ;روك;زغرد;زيږ;سپين ويونکی;سم;سم له More…