Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
坯件
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 坯件
[pi1 jian4] (蓑ン) (بې داغه او بې ليكه لكه كاغذ);(چه ليك پكې نه وى);(لكه مخ);ابيض;بسې ښره;بې رنګ;بې نوره;پوک;تسيا;تش;تش ځاى;تشتوب;تشه;تشه پاڼه;تشوالى;تشوکی;تشول;خالي;خالي والی;خاليګاه;خلا;دغوايى More…