Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
塞尔 塞浦
塞尔特 塞尔维
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[sai1 er3 te4] (峨焊疭) په سيلټکي کورنۍ پورې تړلي;سيلټكي ژبه
[sai1 er3 wei2 ya4] (峨焊蝴ㄈ) صرب