Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
填土 填塞 填密 填满 填装
填塞
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 填塞
[tian2 se4] (恶峨) اټېرل;اځۍ;اصل;اومه مواد;بردمول;بندول;پرازيټ;پېمدل;تخته كول;تخته کول;ټکوهل;ټوګ;ټوكر;ټومبل;جوهر;چاغول;چاغېدل;چال;چخول;ځانګړې More…