Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
壁毯 壁炉 壁的 壁纸 壁虎 壁龛
壁龛
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 壁龛
[bi4 kan1] (纠魑) رپ;طاقچه;اخه;پرۍ;تاخ;تاخچه;تاقچه;تاك;تاک;ټمبکه;ډوګله;شلګۍ;شيلګۍ;قالب;قراول;ګومباټه;کنډو;کنګره;کوپه;منجاله;منجوله;وړتيا;شلګى;شيشک;کنګرۍ;قبه