Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
备办 备战 备注 备用
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[bei4 ban4 shi2 wu4] (称快) خواړه تېته كول;دضرورت وړشيانو تهيه كول
2. 备战
[bei4 zhan4] (称驹) هتيار
3. 备注
[bei4 zhu4] (称爹) اخځ;اعتنا;التفات;باره;باک;پام;پامته داري;پاملرنه;پرداخت;پروا;تاويل;تبصره;تفسير;تنبيه;توجه;څار;څارګري;څارکول;څارل;څارنه;څاو;ځير توب;خبر;دقت;ذکر More…
4. 备用马
[bei4 yong4 ma3] (称ノ皑) (ديوه خير خپرول چه دبل راديويى مركز څخه لاس ته راغلى وى);ابلاغول;بدلول;دستړواسونو;ريلى كول;سپو په ځاى هوسا اسان;سړو;سړى اوسپى درول