Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
外事 外交 外加 外号 外国 外在 外场 外套 外孙 外小 外带 外敷 外来 外汇 外流 外甥 外界 外科 外胎 外行 外表 外袍 外贸 外边 外邦 外部 外阴 外面
外套
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 外套
[wai4 tao4] (甅) بالاپوش;پالاپوښ;پټ;پنڅه;پوړ;پوښ;پوښل;پوښول;جاکټ;جرابۍ;دڅارويو پوټكى او پت;طبقه;قشر;ګدلۍ;كورتۍ;کنځول;کوټ;کورتۍ;کونسترګی;لېږګی;لېوول;ورګ;ډبل کوټ;کرته;محفظه;تپل