Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
天上 天主 天体 天使 天性 天文 天气 天然 天的 天真 天罚 天花 天资 天边 天鹅
天罚
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 天罚
[tian1 fa2] (ぱ籃) کنځا;بدبختي;بدقسمتي;بدمرغي;بده ورځ;بوساړه;بې بختي;پټېمو;پېټ;پېټل;تقبيح;تېرېدونی;چپه پاتا;څاڼی;دري;رټل;زياړې كول;ښرا;ښنځل كول;سوځېدلی;ښېرا;شقاوت;شېرا كول;فلاکت;قام More…