Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
天上 天主 天体 天使 天性 天文 天气 天然 天的 天真 天罚 天花 天资 天边 天鹅
天资
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 天资
[tian1 zi1] (ぱ戈) جهېز;( هغه سامان چه ناوې يې دپلار له كوره دمېړه كره دواده په ورځ را وړى);جهیز;دناوې دكور;هغه تحفه چه دواده په ورځ يې ناوې ته خپل ميړه وركوى;ولوړ;کلنګ;کابين;جهاز;ولور;کردار;دود More…