Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
失业 失事 失传 失修 失利 失去 失和 失守 失宜 失态 失掉 失敬 失明 失望 失火 失真 失眠 失策 失纵 失职 失落 失语 失误 失调 失重
失火 失火!
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 失火
[shi1 huo3] (ア) (چه دزخمى كولو په اثر دونې پرتنه پاندې وشى);(دبلېدو په حال كې);(دګاڼې دډير ښت له امله);(سپينه نښه چه داّس يا غوايى په تندى كې وى);(غضب);ارواښاد;انفجار;انفلاق;اور;اور اخستل;اور More…
2. 失火
[shi1 huo3] (ア) اور اخستل;بلېدل;لګېدل;روښانېدل;لمبه;جليا;پلوى موندل;نيول
3. 失火!
[shi1 huo3] (ア!) فير;(لكه خښتى په داش كې);ارواښاد;اسماني بلا;انداخت;انګار;اور;اور اخستنه;اور ور اچول;اور ور ته کول;اوراچول;اوربل;اورلګېدنه;باغي کېدل;بامبړه;بړانګه;بغاوت More…