Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
头一 头号 头向 头巾 头晕 头木 头痛 头盔 头盖 头衔 头部 头里 头颈
头衔
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 头衔
[tou2 xian2] (繷晃) (استحقاق;(لكه دملكيت);استحقاق;اواز کول;ايغ;بادرنګ;بلل;جګل;چيغه ور کول;حاضرول;حق;حقوق;څک;حيث;رابلل;راست;راستکار;ږغ More…