Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
夸口 夸大 夸夸 夸张 夸獎 夸示
夸獎
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 夸獎
[kua1 jiang3] (肛贱) احترام;په درنه سترګه كتل;تعارف;تعارف كول;تعريف;تعظيم;تکريم;تمجيد;توصيف;ثنا;ثنا صفت;درناوى;دښېګڼې په مقابل كې خوشحالى ښكاره كونه;دصيميت څرګندونه;سلام;صفت کونه;كور ودانى More…