Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
夹克 夹入 夹子
夹子
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 夹子
[jia1 zi5] (Ж) اذيتول;بريښ;په عذابول;پينيغ;تکليف رسول;ټپی;څانګه;څړيكه;خنډ اچول;خنډ کېدل;دنس خوږ;زحمت ورکول;غاوول;غړي تښتېده;قيد;مروړ