Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
夹克 夹入 夹子
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jia2] (Ж) برغ;چوملک;راداره;خط لرونکی;کرښي
2. 夹克
[jia1 ke4] (Ж) غدکه;چپنه;اندرکۍ;پاکټ;پوڼۍ;پېڅوولی;جاكټ;جاکت;جاکټ;جرابۍ;دپټاټوپوستكى;دژووپوست;دكتاب پوښ;ګدلۍ;كرتۍ;کورتۍ;لفافه;جنګی;کورته;کرته;کوټ;غلاف
3. 夹入
[jia1 ru4] (Ж) پوڅه يا نور خواړه ايښول كيږى;چه په منځ كى پخه شوى غوښه;دوى ټوټ ډوډۍ;سابه;سانډويچ;سينډويچ
4. 夹子
[jia1 zi5] (Ж) اذيتول;بريښ;په عذابول;پينيغ;تکليف رسول;ټپی;څانګه;څړيكه;خنډ اچول;خنډ کېدل;دنس خوږ;زحمت ورکول;غاوول;غړي تښتېده;قيد;مروړ