Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
奶嘴 奶子 奶油 奶牛 奶糖 奶酪
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[nai3] (イ) په شودو لويول;تى وركول;رودل;روول;تى
2. 奶嘴
[nai3 zui3] (イ糒) تېلو;تی;چوشک;ځبېښک;دتى څوكه;دتى سر;راوتلى برخه;غلانځه;غولانځه;ګوټلۍ;چچو;تى
3. 奶子
[nai3 zi5] (イ) چچو;بر;ګرين;تېلو;تى;تی;ټټخه;ټټر;ځيګر;سينه;غلانځه;غولانځه;غېږ;غېږه;ګرګاس;ګوګل;کوګل;صدر;جيجې;ځګر
4. 奶油
[nai3 you2] (イ猳) پېروی;رشه;رش;ارياش;پرڼ;پشار;پېروى;دكوچود جدا كولو دپاره شاربل;ديو شى سپيڅلى او سوچه برخه;زبده;زبر;قيماغ;كريم;کريم;کوچ;کوچي;وورږه
5. 奶油的
[nai3 you2 de5] (イ猳) پېروی;رشه;رش;ارياش;پرڼ;پشار;پېروى;دكوچود جدا كولو دپاره شاربل;ديو شى سپيڅلى او سوچه برخه;زبده;زبر;قيماغ;كريم;کريم;کوچ;کوچي;وورږه
6. 奶油蛋糕
[nai3 you2 dan4 gao1] (イ猳矹縷) بسکوټ;څکۍ
7. 奶牛场
[nai3 niu2 chang3] (イ初) لبنيات
8. 奶糖
[nai3 tang2] (イ縸) يوډول چاكليټ
9. 奶酪
[nai3 lao4] (イ筎) ايدک;پنير;پوڅه;خيدک;کوينی;يکدګ;يېږدګ;يېږدک