Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
她们 她自
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ta1] () (ښځه);دا;دغې;دې;غه;هغه;هغې;همدې;نشته;دغه;يې
2. 她们
[ta1 men2] () اغه;دغو;دغوى;دوى;دوي;هغوى;هغوي;هغوی;دوی;پښې ابلې;يې
3. 她自己
[ta1 zi4 ji3] () آنګولل;پخپله;دا;دا پخپله;دغې;دې پخپله;غه