Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
好不 好以 好像 好几 好哇 好处 好多 好奇 好好 好客 好容 好心 好恶 好意 好战 好手 好极 好比 好汉 好玩 好色 好话 好转 好运
好手
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 好手
[hao3 shou3] (も) بادار;اخاڼل;ارباب;اړمی;استاد;استاذ;استاکار;اصلي;المسور;اودې لاندې راوستل;(د);اودې لاندې کول;اوسارول;اېلول;اينداره;بېلتونپال;په کابو کې راوستل;پوهاند;تابع More…