Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
妇人
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[fu4] (包) ارتينه;بچۍ;بوته;جلکۍ;جونکۍ;جينۍ;چکۍ;چندوله;خدمتګاره;ښځمني;ښځمينه;ښځنوكى;ښځه;ښځوالی;ښځولی;ښځيتوب;ښځينه جنس;سړۍ;سنجه;عاجزه;لور;ورتينه;اروته;اورته;ضائفه;نسا
2. 妇人
[fu4 ren2] (包) ماينه;مړوښه;کړمه;کمره;زايپه