Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
妓院
妓院 妓院老
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 妓院
[ji4 yuan4] (Р皘) رندي خانه;درمغول;فاحشه خانه
[ji4 yuan4 lao3 ban3] (Р皘ρ狾) ( مرده ګاو );بړوه;بړوۍ;بوړى;بغری;بړوا;قرمساغ;دﻻل