Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
妖冶 妖妇 妖娆 妖术 妖物 妖艳
妖物
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 妖物
[yao1 wu4] (Н) ( اصط );اپرا;بده بلا;برمانو;جرقه;دېو;ديو;شيشک;غټ شى;غټه بلا;ګکو;لويه بلا;هيولا;;شادوله;غنډايه;هو;ښامار;غول