Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
妖冶 妖妇 妖娆 妖术 妖物 妖艳
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 妖冶
[yao1 ye3] (Н) نخره ګر;خيالوټکی;نخره باز;نازنين
2. 妖妇
[yao1 fu4] (Н包) پړول;پوچ خولى;پوچ ويل;تادیبول;ترټل;توبيخ;دګل;ډوګول;زورلې كول;زياړى كول;ښكنځل;ښكنځل كېدل ښكنځونكى;ګرمول;ګواښل;ګواښېدل;ګوسنډل;سپېرګل;دودول;وندل;پټکه
3. 妖娆
[yao1 rao4] (Н糲) جادو کوونکی;جادوګر;جادويي;زړه راښکونکی;زړه کښونکی;زړه وړونکی;کوډې کوونکی;سحري
4. 妖术
[yao1 shu4] (Н砃) پېرۍ;پري;ډبر;ښاپېرۍ;سرخور;سرخوړلی;شاپېرۍ
5. 妖物
[yao1 wu4] (Н) ( اصط );اپرا;بده بلا;برمانو;جرقه;دېو;ديو;شيشک;غټ شى;غټه بلا;ګکو;لويه بلا;هيولا;;شادوله;غنډايه;هو;ښامار;غول
6. 妖艳
[yao1 yan4] (Н艫) نخره ګر;خيالوټکی;نخره باز;نازنين