Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[shan1] (﹌) ارمتى;اسير;اوريدل;بادپښی;په اساني سره كږيدونكى;پوست;ټکلاسی;جلت;چاخ;چالاک;چسپانده;څالاک;حصولول;خشنګي;ماهر
2.
[shan1] (﹌) بد ګڼل;پړول;تقبيحول;غندل;ګرمول;ناراضى څرګندول