Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
娱乐
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[yu2 le4 chang3] (甌贾初) تفريح ګاه;التجا;توسل;ځېرمه;رجوع;رغي;زېرمه;سرب;مراجعت;مراجعه;مراجعه كول;هڅه كول;ورتلل;وزله;وسيله;رجوع كول;مخ وراړول;مخه كول