Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[chang1] (盄) پلشته;قحبه;لولۍ;( دپيسو دپاره );بدلمني كول;پلېشته;زلينه;زناكول;شتاوه;شليته;فاحشه;كاسيره;كچنۍ;ګډۍ;کاسيره;کچنۍ;کنجرۍ;کنچنۍ;نوچۍ;شتاهه