Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
嫌疑
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 嫌疑
[xian2 yi2] (尔好) شکمن والی;اړنګ;اشتباه;اوښۍ;بدګماني;بدګوماني;بغېړنه;بک;پووې;څرك;خرخشه;شك;شک;ظن;ګمان;ګومان;ګومه;لږه نښه;واند;وياړ;اتهام;خلش;شبهه;توهم;سونده;سګال;ويار;مظنه;وهم
2. 嫌疑
[xian2 yi2] (尔好) متهمېدل