Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
存取 存在 存放 存款 存货
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 存取
[cun2 qu3] () بحران;برخورد;تقرب;حق العبور;رسی;بندر;بريد
2. 存在
[cun2 zai4] () پايښت در لودل;دؤ;(په);دؤ کېدل;ژوند كول;ژوند کول;سترګې برېښېدل;ګذاره کول;لاس چلېدل;وجود لرل;وجوددر لودل;زيست;شته;هستي;پايېدل;ژوند;ګذران;ژوندون;ټاټوب
3. 存在的
[cun2 zai4 de5] () اصل;او سېدنه;پنځولی;جوهر;دژوند نومنه;دؤ;(په);دؤ کېدل;زيست;ژوند و ژواک;ژوندى شى ژوندى;سترګې برېښېدل;شته والى;شته More…
4. 存放
[cun2 fang4] () ساتو
5. 存款人
[cun2 kuan3 ren2] (蹿) توديع کوونکی
6. 存货
[cun2 huo4] (砯) (لكه ټوټه);(لكه دتوپك);آبګوشت;احتياطي;احمق;اذوقه;آذوقه;ارګانه;آره;اعمال;افعال;بدنه;بې More…