Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
安保 安全 安危 安在 安好 安如 安定 安康 安理 安眠 安稳 安置 安营 安装 安详 安身 安适 安静
安置于
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[an1 zhi4 yu2 shi4 dang1 di4 fang1] (竚続讽よ) رپ;طاقچه;اخه;پرۍ;تاخ;تاخچه;تاقچه;تاك;تاک;ټمبکه;ډوګله;شلګۍ;شيلګۍ;قالب;قراول;ګومباټه;کنډو;کنګره;کوپه;منجاله;منجوله;وړتيا;شلګى;شيشک;کنګرۍ;قبه