Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
安保 安全 安危 安在 安好 安如 安定 安康 安理 安眠 安稳 安置 安营 安装 安详 安身 安适 安静
安身立
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[an1 shen1 li4 ming4] (ōミ㏑) آرامېدل;اړول;استوګن کېدل;بسيا کېدل;پاتې کېدل;تثبيتېدل;ټکاوېدل;ټېکاوېدل;ثابتېدل;درېدل;قرارېدل;کرارېدل;کښېناستل;مېشته کېدل;مېشتېدل;هستول;ساکن;غلى More…