Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
完善 完成 完整 完美
完成式
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[wan2 cheng2 shi4] (ЧΘΑ)  تمامول;اتکو;ارا;ايديال;ايديالي;بشپړ;بشپړول;بوب;بوبه;بې عيبه;پوره;پوره كول;تام;تجمل;تر سره كول;ترسره کول;تکميلول;تمام;تمامول;جامع;چاندي;څپ;څڅواکي;خالص;ختم More…
[wan2 cheng2 shi4 de5] (ЧΘΑ)  تمامول;اتکو;ارا;ايديال;ايديالي;بشپړ;بشپړول;بوب;بوبه;بې عيبه;پوره;پوره كول;تام;تجمل;تر سره كول;ترسره کول;تکميلول;تمام;تمامول;جامع;چاندي;څپ;څڅواکي;خالص;ختم More…