Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
宣传 宣布
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 宣传
[xuan1 chuan2] (肚) بوساړي;پروپاګند;پروپاګنډ;تبليغ;تبليغات;تبليغاتي دستګاه;ډنډوره;ډونډوره;پروپاګېنډه;پروپاګاند;تبليات
[xuan1 chuan2 yuan2] (肚) پروپاګندچي;تبليغچي;اوازه خپرونكى;پروپاګندچې;پروپاګنډچي;مبلغ
3. 宣传的
[xuan1 chuan2 de5] (肚) پروپاګندچي;تبليغچي;اوازه خپرونكى;پروپاګندچې;پروپاګنډچي;مبلغ
4. 宣布为合法
[xuan1 bu4 wei4 he2 fa3] (猭) سم ښودل دحق په توګه څرګندول;عادلانه حق ثابتول;له حق څخه دفاع كول;له غش څخه پاك ښوول تبرئه كول;همجولیزول;پلول;بخښل;براْت وركول;پلمه ګرځول_كول;تبرئه كول;توجيه More…