Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
宪法 宪章
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 宪法
[xian4 fa3] (舅猭) اساسى قانون;ايين;بنيه;جحسمى قوت;ځان يابدن;طبيعى جوړښت;قانون;(اساسي);کړه;مرامنامه;مزاج;سرشت;اساسي قانون
2. 宪章
[xian4 zhang1] (舅彻) (دموتړ;اساسنامه;اصولنامه;الوتكې اونورو);پرائټ;دربست نيونه;درسمى سند ور كونه مستعمراتو ته دحقوقو ور كونه;کړنلاره;منشور;کراهه وړونکی;قرطاس;مرامنامه;ميثاق;مقاوله More…